Poradnia onkologii i onkologii klinicznej świadczy szereg usług medycznych z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia schorzeń i patologii nowotworowych, chorób przewlekłych (astma oskrzelowa, POCHP) orazoraz leczenia powikłań powstałych po leczeniu chorób nowotworowych.

W ramach poradni onkologicznej oferowane są usługi medyczne z zakresu:

 • diagnostyki i leczenia ostrych objawów w infekcji dróg oddechowych: kaszel, odpluwanie, nietolerancja wysiłku, duszność spoczynkowa
 • diagnostyka obrazowa patologii ogniskowych płuc
 • leczenia schorzeń o charakterze przewlekłym : astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc /POCHP/
 • wykonanie i interpretacja badań spirometrycznych (krzywa przepływ /objętość)
 • leczenie uzależnienia od palenia tytoniu

W obszarze onkologii klinicznej świadczone są usługi:

 • profilaktyki schorzeń nowotworowych
 • badań klinicznych i diagnostyka niepokojów onkologicznych, zmian skórnych
 • badań chorych obciążonych ryzykiem zawodowym, rodzinnym wystąpienia choroby nowotworowej w przebiegu uzależnień zwiększających wystąpienie schorzenia nowotworowego
 • badań chorych z objawami klinicznymi mogącymi stanowić podejrzenie do rozpoznania choroby nowotworowej
 • leczenia przyczynowego oraz objawowego chorych z rozpoznaną chorobą nowotworową
 • leczenia powikłań powstałych po leczeniu chorób nowotworowych (po radioterapaii, chemioterapii)
 • leczenia paliatywne chorych nowotworowo
Lekarz prowadzący

lek. med. Magdalena Zajdel Stachoń
spec. chorób wewn. onkolog