W CM Hygea rozpoczęła działalnośc poradnia Onkologiczna prowadzona przez lek. med. Grzegorza Sapetę. W ramach poradni oferowane są usługi prewencji, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych oraz chorób przewlekłych, a także między innymi terapie uzależnień od leczenia tytoniu.
Szczegółowe informacje dotyczące jej działalności można znaleźć w zakładce Poradnia Onkologiczna