Poradnia lekarza rodzinnego

Leczenie w poradni lekarza rodzinnego:

 • leczenie w Poradni Lekarza Rodzinnego prowadzimy  przez doświadczony zespół lekarski. Stosujemy standardy medyczne oparte na EBM z przestrzeganiem Dobrej Praktyki Lekarskiej.
 • w razie potrzeby pacjentów kierujemy do poradni specjalistycznych, a także do leczenia szpitalnego (planowo i w nagłych przypadkach)
 • pacjentów możemy kierować  do leczenia rehabilitacyjnego – na zabiegi rehabilitacyjne lub do leczenia sanatoryjnego
 • w ramach kontynuacji leczenia (jeśli nie ma potrzeby odbycia konsultacji lekarskiej) można uzyskać receptę na stale zażywane leki
 • wizyty domowe lekarskie wykonujemy w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Lekarzem.
 • wykonujemy wszelkie zabiegi w tym: iniekcje (zastrzyki), domięśniowe, podskórne, dożylne, wlewy kroplowe, wymiana cewnika Foleya do pęcherza moczowego. W Gabinecie Zabiegowym zmieniamy także opatrunki, usuwamy szwy, usuwamy kleszcze  itp.  Zabiegi przeprowadzamy zarówno w gabinecie, jak w związku ze stanem zdrowia,  w miejscu zamieszkania Pacjenta (po uprzednim uzgodnieniu)

Bezpłatna diagnostyka w ramach poradni lekarza rodzinnego CM Hygea –

 • badania laboratoryjne, (należące do pakietu POZ)
 • diagnostyka obrazowa w tym USG, (USG jamy brzusznej, USG tarczycy)
 • badania radiologiczne
 • spirometria,
 • EKG,
 • inne

Bezpłatne badania profilaktyczne i diagnostyczne w ramach Poradni Lekarza Rodzinnego stanowią istotny element opieki medycznej. Wykonywane są po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego i badania fizykalnego na zlecenie ( na skierowanie) Lekarza Rodzinnego.

Przypominamy jednocześnie, że wg zalecenia NFZ badania laboratoryjne związane z planowanym zabiegiem operacyjnym powinny być zlecone i wykonane w placówce,  w której będzie wykonywana operacja (zabieg).

Sprawy Administracyjne Dotyczące Pacjentów

 • wydawanie orzeczeń i zaświadczeń o stanie zdrowia,

Przygotowanie do wizyty w poradni lekarza rodzinnego?

 1. Na pierwszą wizytę w Poradni dla Dorosłych przynieś ze sobą wszelkie posiadane karty informacyjne (wypisy) z pobytów szpitalnych, posiadane na piśmie konsultacje specjalistyczne i inne dokumenty medyczne. Bez wątpienia Lekarz będzie potrzebował informacji o wszystkich zażywanych przez Ciebie aktualnie lekach. Przynieś ze sobą ich spis lub opakowania.
 2. Warto zapisać istotne informacje o swoim aktualnym problemie. Pomiary gorączki, ciśnienia tętniczego, podawane leki, czas trwania choroby, inne istotne objawy.
 3. Prosimy o przynoszenie na wizyty wszystkich posiadanych na piśmie konsultacji, kart informacyjnych- wypisów szpitalnych, wyników badań, które nie były omawiane z Lekarzem Rodzinnym od poprzedniej wizyty.
 4. W miarę możliwości należy się wygodnie ubrać, biorąc pod uwagę rozbierane i ubierane w gabinecie lekarskim.
 5. Pamiętaj o konieczności zamówienia recepty na stale zażywane leki z odpowiednim wyprzedzeniem. Kod na receptę otrzymasz do 3 dni roboczych.
 6. Równe ważne jest, aby odpowiednio wcześnie zgłaszać się po wszelkie konieczne zaświadczenia, czy skierowania.

Nasze Atuty

 • przyjazna atmosfera, zrozumienie i chęć pomocy ze strony całego Personelu
 • wieloletnie doświadczenie Lekarzy Rodzinnych oraz Pielęgniarek i Położnych w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu Pacjentów
 • nowoczesny sprzęt i wysokiej klasy aparatura medyczna
 • godzinowe zapisy na wizytę
 • możliwość odbycia teleporady jeśli wizyta w poradni nie jest możliwa
 • możliwość skorzystania z wizyty lekarskiej od razu w chwili zapisania się (złożenia deklaracji) w Poradni Lekarza Rodzinnego
 • dogodne położenie Poradni w centrum Tychów
 • brak barier architektonicznych
 • parking P+R w bezpośrednim sąsiedztwie w Poradni,

Jak zapisać siebie lub bliską osobę do Poradni Lekarza Rodzinnego CM Hygea?

Zapisz siebie i bliską osobę  (złóż deklarację) do Przychodni CM Hygea aby otrzymać bezpłatną opiekę zdrowotną w ramach Poradni Lekarza Rodzinnego