Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna prowadzona w Centrum Medycznym Hygea skupia się na diagnozowaniu i leczeniu chorych na cukrzycę oraz profilaktyce i terapii powikłań cukrzycowych.
Pacjenci mogą uzyskać w naszej poradni informacje dotyczące stosowania diety, przyjmowania leków, zasad podawania insuliny, a  także możliwości wykonywania wysiłku fizycznego oraz postępowania w przypadku powikłań.

Lekarze prowadzący:

dr n. med. Małgorzata Bednarczyk-Kałużny
Specjalista diabetolog

lek. med. Izabela Bednarczyk
Specjalista diabetolog