Wykonanie RI OMEGA dla Centrum Medycznego Hygea 2018.