Poradnia hematologiczna zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworów złośliwych tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pochodnych, diagnozowaniem i leczeniem niedokrwistości a także zaburzeniami krzepnięcia krwi, plamicami i innymi skazami krwotocznymi. Pacjenci poradni mogą również liczyć na pomoc w diagnozowaniu i leczeniu innych chorób krwi i narządów krwionośnych.

Szczegółowy zakres świadczonych usług:

  • kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób krwi i układu krwiotwórczego: niedokrwistości, leukopenie, leukocytozy, małopłytkowości
  • diagnostyka i leczenie chorób rozrostowych szpiku: przewlekła białaczka limfocytarna, przewlekła białaczka szpikowa, czerwienice, nadpłytkowości, zespoły mielodysplastyczne, szpiczak mnogi
  • diagnostyka i leczenie chorób węzłów chłonnych: zapalne, odczynowe, rozrostowe typu chłoniaki,
  • pobranie i ocena cytomorfologiczna szpiku kostnego celem ustalenia szybkiej diagnozy i włączenia leczenia
  • diagnostyka ultrasonograficzna narządów jamy brzusznej , układu moczowego, miednicy małej , tarczycy

lekarz prowadzący:

lek. med. Renata Wróbel specjalista hematolog i chorób wewnętrznych