W CM Hygea wznowiono działalność Poradni Medycyny Estetycznej prowadzona przez lek. med. Mateusza Walenckiego, który jest specjalistą w zakresie medycyny estetycznej. Dzięki temu Poradnia Medycyny Estetycznej w CM Hygea w Tychach na Śląsku wyróżnia się profesjonalnym poziomem potwierdzonym doświadczeniem oraz wiedzą medyczną opartą na faktach zgodną ze standardem EBM (Evidence-based medicine, tj. medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (naukowych).

W ramach poradni nasi pacjenci są przygotowywani i kwalifikowani do zabiegów, udzielane są konsultacje, przeprowadzane zabiegi oraz prowadzone są procesy opieki medycznej po zabiegach.
Szczegółowe informacje na temat Poradni Medycyny Estetycznej w CM Hygea w Tychach na Śląsku można znaleźć w zakładce Poradni Medycyny Estetycznej (CM Hygea, Śląsk – Tychy)