Poradnia Logopedyczna

PORADNIA LOGOPEDYCZNA, specjalizująca się w diagnozie i terapii zaburzeń mowy powstałych w przebiegu chorób neurologicznych, m. in: diagnoza i terapia afazji, dyzatrii, stymulacja manualna twarzy (wyrównywanie powstałych asymetrii).

Poradnię prowadzi mgr Kamila Czarnik, logopeda w trakcie specjalizacji z neurologopedii klinicznej na Akademii Medycznej we Wrocławiu, pracownik Oddziału Udarowego i Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Tychach oraz Oddziału Rehabilitacji Powiatowego Szpitala w Oświęcimiu.

Dodaj komentarz

Wykonanie RI OMEGA dla Centrum Medycznego Hygea 2018.